Vaaliteemani

Täyden mitan Helsinki!

Sellainen Helsinki, jossa ihmisten ja bisneksen menestykselle ei ole kattoa, on täyden mitan Helsinki.

Helsinki voi tehdä ja tekee helsinkiläisten elämästä parempaa. Siksi olen ehdolla kuntavaaleissa keväällä 2017.

Helsinkiläiset täyteen mittaan.

Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus kasvaa täyteen mittaansa. Ihonväriin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, tulotasoon tai asuinalueeseen katsomatta. Kaupungin ja politiikan mahdollisuuksia tämän varmistamiseen ei pidä aliarvioida.

Tulevalla vaalikaudella se tarkoittaa mielestäni sitä, että:

– Päätetään yhdessä, että sivistystä lisäävistä palveluista ei leikata. Jos maan pääkaupungilla ja talouden veturilla ei ole siihen varaa, kenellä sitten?
– Kulttuuripalvelut valjastetaan ihmisten hyvinvointia parantamaan. Testataan tulevalla vaalikaudella vaikkapa museokortin ottamista osaksi kotouttamista tai vanhuspalveluita.
– Vaalitaan yhteisöllisyyttä. Helsinki ei ole vain yksi valtava kaupunki, vaan useita pieniä kyliä. Annetaan kyläkulttuurien kehittyä ja tuetaan niitä siinä.

Helsinki täyteen mittaan.

Helsinki ja pääkaupunkiseutu on Suomen kasvun veturi. Siitä ei pääse mihinkään. Se, miten yritykset voivat meillä vaikuttaa suoraan siihen, miten Suomi voi. Kyse ei ole kuitenkaan vain yrittämisestä vaan siitä, miten koko kaupunkia kehitetään. Lopetetaan nimbyily ja tehdään Helsingistä metropoli. Ihan oikeasti.

Tulevalla vaalikaudella se tarkoittaa mielestäni sitä, että:

– Kehitetään Helsinkiä suuntaan, jossa yhden kaupunkikeskustan sijaan on useampia keskustoja, joiden palvelut kehittyvät.
– Jatketaan satsausten tekemistä julkiseen liikenteeseen. Tämän rahoittamiseksi on aidosti pohdittava pääkaupunkiseudun oman tiemaksun käyttöönottoa mutta vain, mikäli lainsäädännöllisesti on mahdollista tulouttaa nuo varat nimenomaan infran ja julkisen liikenteen investointeihin.
– Säilytetään Helsinki kiinnostavana yritysten sijoittumispaikkana, joka pystyy osaltaan kirittämään bisnestä suurempaan kasvuun.
– Otetaan selvää erityisesti kivijalkayrittäjiltä ja pienyrittäjiä, millaista tukea ja palveluita he kaipaisivat. Pienet hurmaavat liikkeet Helsingin keskustassa ovat osa sen viehättävyyttä!
– Jatketaan kävelykeskustan kehittämistä. Kysytään itseltämme, näemmekö kadunvarressa mieluummin autoja vai pieniä terasseja ja kojuja.

Täyteen mittaan – mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Helsingin pitää suhtautua kunnianhimoisesti päästövähennystavoitteisiin ja näyttää suuntaa koko maalle. Kaikki bisnes ei ole hyvää bisnestä, ja siksi Helsingissäkin on uskallettava tehdä selkeitä arvovalintoja, jotka tekevät meille ja varsinkin tulevaisuuden sukupolville hyvää.

Tulevalla vaalikaudella se tarkoittaa mielestäni sitä, että:

– Energiaratkaisujen pitää olla puhtaita.
– Julkisen liikenteen pitää olla ratkaisu yhä useammalle helsinkiläiselle sekä työmatkalaiselle, joka tänne tulee muualta pääkaupunkiseudulta.

Jos haluat tukea kampanjaa ja Helsinkiä täyteen mittaan, voit tehdä sen täällä.